के.एच् फर्मा तथा प्रकृतिक थेरापी सेन्टर

खाँदबारी १ प्रगति टोल, खाँदबारी नगरपालिका गेटको माथिल्लोपट्टि
सम्पर्क नं. ९८४२५५०७७०, ०२९५६१०४०, ९८०७००१५५५

 

 

हामी यहाँ छौं । खाँदबारी नगरपालिकाको गेट छेउमा । 

हाम्रो फार्मेसी ।

हामी कहाँ उपलब्ध केही औषधी तथा सामग्रीहरु

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...